Bo Einarsson

Jag är docent och universitetslektor emeritus i numerisk analys vid matematiska institutionen och har även varit numeriker vid Nationellt Superdatorcentrum, båda vid Linköpings universitet. Tidigare har jag varit verksam vid Försvarets Forskningsanstalt och Chalmers Tekniska Högskola.

Jag är medlem av IFIP:s arbetsgrupp WG 2.5 för numerisk programvara. Jag har lett arbetet på en bok om korrekt och tillförlitlig teknisk programvara som utkom juli 2005. Den kan beställas från SIAM för USD 84.00 och från AdLibris för 1115 kr och från Bokus för 1117 kr. Jag har arbetat med revidering av flyttalsaritmetiken IEEE 754-1985 till IEEE 754-2008 samt följt utvecklingen av den nya IEEE 754-2019. Jag har även arbetat med den nya standarden för intervallaritmetik IEEE 1788-2015 och den förenklade versionen IEEE 1788.1-2017.

Jar arbetar även med blandning av programspråk, mitt senaste arbete där finns på http://www.nsc.liu.se/wg25/mlpcode/, en förkortad version finns på svenska i kapitel 17 av min "Lärobok i Fortran 95".

Jag har varit ordförande för Linköpings Närradioförening och för Samfällighetsföreningen Blästad.

Senast modifierad 29 december 2023.